Курс по програмиране на Scratch

Scratch е среда за програмиране, чрез която се създават анимирани истории и интерактивни игри. Програмите се изграждат с помощта на блокчета. Дизайнът на средата е опростен, което дава възможност с нея да работят и малки деца. Работейки със Scratch, децата се забавляват с изображения, звуци и анимация, като едновременно с това усвоят принципите на визуалното програмиране и развиват своето творческо мислене. Scratch е една от първите платформи за обучение по програмиране, която се използва в цял свят и помага на децата на възраст между 8 и 16 години да програмират по лесен и забавен за тях начин, да създадат умения по програмиране, да развивият логическото си мислене и творческите си умения, чрез създаването на собствени анимации, игри и интерактивни истории.

умения които ще придобиеш

N

Умения по програмиране.

N

Логическо мислене.

N

Творческо мислене.

N

Създаване на собствени анимации.

N

Създаване на интерактивни игри.

Програма на курса

Ден 1. Въведение в програмирането на Scratch

 • Регистрация в сайта на програмата
 • Обясняване на основните блокове
 • Изпълнение на Упражнение 1 (Триъгълник)
 • Упражнение 1 с мишка

Ден 2. Първи стъпки в програмирането със Scratch 1

 • Упражнение 1 (Правоъгълник)
 • Упражнение 1 с мишка
 • Упражнение 2 (Молив)
 • Упражнение 2 с мишка
 • Упражнение 3 (Летяща птица)
 • Упражнение 4 (Бягащ кон) 

Ден 3. Първи стъпки в програмирането със Scratch 2

 • Упражнение 1 (Цветен кон)
 • Упражнение 2 (Лъвът и кубовете)
 • Упражнение 2 с мишка
 • Упражнение 3 (Момичето и кубовете)

Ден 4. Създаване на графични фигури и обикаляне около тях

 • Упражнение 1 (Котката и ромба)
 • Упражнение 1 с мишка
 • Упражнение 2 (Танцуващо момиче)
 • Упражнение 3 (Създайте свое нещо)

Ден 5. Работа с платката Micro bit 1

 • Упражнение 1 (Тупкащо сърще)
 • Упражнение 1 с мишка
 • Упражнение 2 (Думата Scratch се показва на екран)
 • Упражнение 3 (Навигиранере нагоре, долу и т.н)

Ден 6. Работа с платката Micro bit 2

 • Упражнение 1 (Избираш коя фигура да отпечата)
 • Упражнение 2 (Вълшебна прячка)
 • Упражнение 2 с мишка
 • Упражнение 3 (Създайте свое нещо)

Ден 7. Анимации

 • Упражнение 1 (Въведение в анимацията на букви)
 • Упражнение 2 (Анимирано име)
 • Упражнение 3 (Анимирана Scratch дума)
 • Упражнение 3
 • Упражнение 4 (Дума по техен избор)
 • Упражнение 4 с мишка

Ден 8. Анимации

 • Упражнение 1 (Танцуващия Миро)
 • Упражнение 1 с мишка
 • Упражнение 2 (Картичка за Рожден ден)
 • Упражнение 3 с мишка
 • Упражнение 3 (Анимация по техен дизайн)

Ден 9. Анимирани истории

 • Упражнение 1 (Училище за магии)
 • Упражнение 2 (Кола и котка)
 • Упражнение 2 с мишка
 • Упражнение 3 (Създайте свое нещо)
 • Упражнение 3 с мишка 

Ден 10. Комуникационни блокове

 • Упражнение 1 (Забавен лабиринт)
 • Упражнение 2 (Котката разпознава цветовете)
 • Упражнение 2 с мишка

Ден 11. Създаване на игри

 • Игра 1 (Опази топчето)
 • Игра 1 с мишка
 • Игра 2 (Космос и робот 1)
 • Игра 3 (Космос и робот 2)
 • Игра 4 (Музикални инструменти)
 • Игра 4 с мишка 

Ден 12. Създаване на игри

 • Игра 1 (Домашна маймуна)
 • Игра 1 с мишка
 • Игра 2 (Събиране на ябълки)
 • Игра 2 с мишка

Ден 13. Комуникиращи блокове

 • Игра 1 (Ръкета и космос)
 • Упражнение 2 (Котката казва кубовете)
 • Упражнение 2 с мишка
 • Упражнение 3 (Мечката и дракона)
 • Упражнение 3 с мишка

Ден 14. Изпълнение на реални Scratch блокове (игра)

 • Упражнение 1 (Правоъгълник)
 • Упражнение 2 (Триъгълник)
 • Упражнение 3 (Чертане на квадрат)
 • Упражнение 4 (Micro:Bit задача)

 

За кого е подходящ курса

Курсът е подходящ за деца на възраст между 8 и 16 години, като не са нужни предварителна подготовка и познания по език за програмиране.

Продължителност на курса

Курсът е с продължителност 7 седмици. Учебните часове са разпределени 2 пъти седмично, по 2 учебни часа, общо 28 часа.

Къде се провежда курса

Курсът се провежда в зала “Плиска”, в гр. Шумен бул.”Плиска” 36, ет. 2  (сградата на стария съд)

Цена на курса

Цената на курса е 100 лв

Минали курсове

\

16 Юли - 29 Август 2019

Група 1

Вторник / Четвъртък 10:00 ч – 12:00 ч

Група 2

Вторник / Четвъртък 14:00 ч – 16:00 ч

Форма за записване

* Задължително поле

5 + 9 =